Coronavirus

Het RIVM kwam op 15 maart met verscherpte maatregelen om het Coronavirus verder aan te pakken.
Margot Sanders Logopedie vindt het zeer belangrijk dat de zorg op verantwoorde wijze gecontinueerd kan worden. Hierin volgt zij de richtlijnen, die het RIVM en de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) aangeven. Veiligheid staat voorop!

Vanaf 16 maart zullen de behandelingen in een één-op-één setting op beide locaties door blijven gaan. We zullen ervoor zorgdragen dat patiënten onderling geen contact hebben en dat er voldoende afstand wordt gehouden. Hygiënisch werken is altijd al een aandachtspunt, maar tijdens deze weken wordt hier nog meer aandacht aan besteed. Dit betekent dat wij geen handen schudden, onze handen na ieder contact grondig wassen en extra aandacht besteden aan de desinfectie van gebruikte materialen, deuren, stoelen e.d.

Dringend verzoek; heeft u of uw kind symptomen die horen bij het Coronavirus (verkoudheid, hoesten en/of koorts)? Neemt u dan telefonisch contact op, zodat we eventuele andere opties, zoals tele-logopedie, kunnen bespreken.

Margot Sanders Logopedie

Gespecialiseerd in afwijkende mondgewoonten

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Wij behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Daarnaast houden wij ons bezig met voorlichting, preventie en onderzoek.
Specialisaties

Over ons

Margot
Even voorstellen
Christel
Even voorstellen

Gebitsverbetering zonder beugel?

Logopedie helpt!

Vergoeding

De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten waarvoor u bent doorverwezen door uw huisarts, specialist of tandarts.
Lees meer