Coronavirus

Omdat logopedie onder de paramedische beroepen valt, kunnen de behandelingen in onze praktijk tijdens de lockdown doorgaan. Vanzelfsprekend vinden de behandelingen plaats volgens de richtlijnen, die het RIVM en de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) aangeven. Veiligheid staat voorop!

We zullen ervoor zorgdragen dat patiënten onderling geen contact hebben en dat er voldoende afstand wordt gehouden. Hygiënisch werken is altijd al een aandachtspunt, maar hier wordt nog meer aandacht aan besteed. Dit betekent dat wij geen handen schudden, onze handen na ieder contact grondig wassen en extra aandacht besteden aan de desinfectie van gebruikte materialen, deuren, stoelen e.d.

Dringend verzoek; heeft u of uw kind symptomen die horen bij het Coronavirus (verkoudheid, hoesten en/of koorts)? Neemt u dan telefonisch contact op, zodat we eventuele andere opties, zoals tele-logopedie (behandeling online), kunnen bespreken.

Margot Sanders Logopedie

Gespecialiseerd in afwijkende mondgewoonten

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Wij behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Daarnaast houden wij ons bezig met voorlichting, preventie en onderzoek.
Specialisaties

Over ons

Margot
Even voorstellen
Lukas
Even voorstellen

Gebitsverbetering zonder beugel?

Logopedie helpt!

Vergoeding

De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten waarvoor u bent doorverwezen door uw huisarts, specialist of tandarts.
Lees meer