Vergoeding

Dekking logopedie en verzuimtarief 2021

De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten waarvoor u bent doorverwezen door uw huisarts, specialist of tandarts. Wel betaalt u een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar).

Tarieven

De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht, met uitzondering van (labels/merken van) zorgverzekeraar Achmea. Met de Achmeagroep (o.a. Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis) is geen contract afgesloten. Zij vergoedt 65 tot 80%, dit is afhankelijk van uw (natura)polis. Hebt u een restitutiepolis dan is dit 100%.

In dit geval bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties.


Voor anamnese en onderzoek bedraagt het tarief €68,00. Het tarief per zitting bedraagt €35,00. Voor aan-huis-behandeling geldt een toeslag.

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren telefonisch, per sms/whatsapp worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt € 35,00.